"Вохмина (Желнова) Мария Ивановна": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.