"Тарнакина (Маркова) Софья Константиновна": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.