"Беленова (Волкова) Валентина Фёдоровна": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.