"Аванесова (Новикова) Мария Филипповна": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.