"Заякина (Филимонова) Анастасия Ивановна": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.